Прозорість та відкритість діяльності закладу
Розклад дзвінків
Зараз
00:20:31
Червень, 20
Четверг
2024
3015206 / 136
Бібліотека
Правила та поради
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ:

Вибрані для читання книжки можна тримати вдома не більше 10 днів, тому що їх хочуть прочитати ще багато твоїх товаришів.
Якщо в тебе змінилась адреса – повідом бібліотекаря. А якщо ти від`їжджаєш з села зовсім, то обов`язково поверни всі бібліотечні книжки.
Тому, з ким трапилася біда, – випадково загубилася бібліотечна
книжка -, потрібно прийти до бібліотеки і розказати про це. Бібліотекар завжди допоможе тобі. Підкаже, яку книжку можна принести замість загубленої.
А почитати журнали або книги, які є в бібліотеці в одному примірнику, можна лише в читальному залі.

ПАМ’ЯТКА ЧИТАЧА:

1.Перед тим як розпочати читання , вибери книжку , в якій
розкривається зміст матеріалу, що ти вивчаєш.
2.Пам’ятай , що читання – одне з найважливіших занять у
самоосвіті і ставитись до нього треба серйозно.
3.Слід урізноманітнювати прийоми і способи читання.
4. Читаючи , думай, шукай головне, основне, найістотніше.
5.Не поспішай, ” не ковтай” книгу, вдумайся в логіку і зміст того ,
що ти читаєш.
6.Домагайся щоб кожне речення , кожне слово, термін, фраза були добре зрозумілі, не залишай не зрозумілого.
7.Читай з олівцем в руках, роби потрібні помітки.
8.Обов’язково проконспектуй прочитане.
9.Розпочату роботу доводь до кінця.
10.Не залишай книжку недочитаною – головне може бути попереду.
11. Прочитавши, обдумай , чого навчила тебе книга.
12. Прочитане спробуй пов’язати з життям, з практикою, досвідом.
13.Не забудь пов’язати те , що читаєш з раніше вивченим і уявити
його в системі знань.
14. Не поспішай кликати на допомогу інших, коли щось не
зрозуміло. Намагайся розібратися самостійно.
15. Де потрібно – змушуй працювати і уяву.
16. Читай не тільки „ зліва направо ”, а й повертайся до прочитаного :
повторення – найкращий засіб закріплення прочитаного.
17.Навчись критично сприймати прочитане.

ЯК ЧИТАТИ КНИЖКУ:

1. Пам’ятай: читання – одне з найважливіших завдань у самоосвіті,
ставитись до нього треба серйозно.
2. Внутрішньо налаштовуйся на читання . Не поспішай, не
„ковтай” зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся
запам’ятати прочитане.
3.Зміст треба осмислювати. Не можна допускати механічного
фіксування тексту.
4.Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй
поглядом цілі фрази, речення.
5.Для свідомого сприймання прочитай передмову, перегортаючи
сторінки, обміркуй заголовки.
6. Коли щось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу
інших. Спочатку спробуй самостійно розібратися. Користуйся
словниками , довідниками.
7.Роби помітки , виписки , за потреби склади план (тези, конспект).
8.Найцікавіше запам’ятай. Порівнюй прочитане з уже відомими
фактами, знайди йому місце в системі знань.
9. Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з
друзями , дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.
10. Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на
неї : один розум добре, а колективний – краще.
11. Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ:

1.Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги
необхідно:
а) прочитати титульну сторінку – прізвище автора, заголовок, рік
видання;
б) прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу),
вміщену на зворотному боці титульної сторінки;
в) уважно ознайомитися зі змістом , вміщеним або в кінці книги,
або після титульної сторінки;
г) прочитати передмову або вступ.
2.Під час читання звернути увагу на:
а) назви окремих розділів, частин, параграфів і т.ін.;
б) вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними
шрифтами (розрядкою, курсивом, пів жирним та ін. );
в) з’ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників
та енциклопедій;
г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або
цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу
сторінки).
3.Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:
а) поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них
найголовніше;
б) скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

ЯК ВЧИТИ ВІРШ НАПАМ’ЯТЬ:

1.Уважно двічі – тричі прочитай увесь вірш.
2.Обміркуй зміст твору, умовно розділи його на смислові частини.
3. У кожній такій частині правильно визнач інтонацію, з якою
будеш читати , розстав логічні наголоси, визнач паузи та темп
читання.
4.Навчися читати вголос, дотримуючись цих вимог, спочатку
кожну частину, а відтак увесь вірш.
5.Тепер без допомоги підручника спробуй пригадати вірш,
повтори кожну частину по пам’яті.
6.Візьми книжку. Читаючи напам’ять, перевіряй, чи правильно
запам’ятав текст.
7.Відклади підручник, двічі чи тричі продекламуй увесь вірш.
8.Запам’ятай: знання тексту вірша треба довести до автоматизму.
Це дасть змогу зосередитися на виразності читання.
9.Перед уроком уявно продекламуй вірш іще раз.
Якщо ти не задоволений звучанням окремих рядків, то ще є
час усунути недоліки.

Подробнее
Поради для кмітливого читання:

· Чітко сформулюйте, яку інформацію шукаєте.
· Почніть зі вступу, змісту та анотації (основна інформація подана саме там).
· Тримайте книжку на відстані 50 см, щоб бачити всю сторінку.
· Пам'ятайте будову розділів книжки: назва розділу та перший параграф подає тему, центральна частина поглиблює та пояснює її, у кінці — підсумок.
· Продивіться підзаголовки (або інші підказки — ілюстрації, підписи, відокремлений текст тощо).
· Проведіть указівним пальцем згори донизу по тексту, стежачи очима за ним (побіжне, вибіркове читання).
· Знайдіть те, що потрібне, зафіксуйте (номер сторінки на папері, а якщо книжка ваша, то підкресліть потрібне маркером або олівцем у самій книжці).
· Малюйте фрагменти асоціативної схеми за знайденою інформацією, щоб запам'ятати її та виділити головне.
· Після побіжного читання всього джерела інформації зведіть до купи всі фрагменти схем — перемалюйте їх у тому порядку, щоб знайдені матеріали мали логічний та послідовний характер (підсумок роботи).

19 "золотих" правил дискусії

1. Приходити вчасно.
2. Говорити по черзі.
3. Вислуховувати не перебиваючи.
4. Всім слухати одного.
5. Чітко формулювати думки.
6. Говорити по суті.
7. Не змінювати тему дискусії.
8. Уникати образливих реплік.
9. Бути лаконічним.
10. Бути толерантним і тактовним.
11. Бути щирим та доброзичливим.
12. Поважати думку опонента.
13. Прагнути зрозуміти, перш ніж критикувати.
14. Критикувати ідею, а не особу опонента.
15. 3 критикою звертатися до опонента.
16. Виявляти стриманість.
17. Виявляти скромність та самокритичність.
18. Дотримуватися регламенту.
19. Працювати плідно.
Подробнее