Прозорість та відкритість діяльності закладу
Розклад дзвінків
Зараз
04:22:13
Лютий, 7
Вівторок
2023
1945842 / 72
Сторінка для вчителів
Методична робота
31 серпня 2015 року в ЗСШФК № 18 відбулось засідання педагогічної ради за темою: "Підсумки роботи педагогічного колективу за 2014-2015 н.р. та напрямки діяльності 2015 – 2016 н.р. в умовах оновлення освіти".

На засіданні педради були присутні педагогічні працівники закладу. З доповіддю про підсумки розвитку освіти у школі в 2014 - 2015 навчальному році та пріоритетні завдання на 2014 - 2015 навчальний рік виступив директор школи В.О. Молчанов
Про організацію навчально-виховного процесу в 2015 – 2016 н.р. розповіли заступники директора з НВР Пархоменко Н.Ю. та Грицюк К.І.
На засіданні педагогічної ради було розглянуте питання про реалізацію проекту "Єдине інформаційне освітнє середовище».
Посилання: ФОТО
Подробнее
Засідання 1:
- Затвердження плану роботи методичної ради школи.
- Обговорення і затвердження планів роботи ШМО, динамічних груп на 2015-2016 н.р.
- Про організацію роботи над проблемною темою «Нові освітні технології як найважливіший чинник підвищення результативності навчально-виховного процесу».
- Про організацію роботи над проектом Школа Сприяння Здоров'ю.
- Про організацію роботи над проектом методичної діяльності «Єдине інформаційне освітнє середовище».
Засідання 2:
- Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (шкільних і міських).
- Обговорення плану проведення предметних тижнів у 2015-2016 н. р.
- Обговорення нових навчальних програм із базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.
- Впровадження нових Державних стандартів у НВП (4-ті, 7-ті класи)
- Організація роботи школи молодого вчителя.
- Участь учнів та вчителів у конкурсах, змаганнях.
Засідання 3:
- Аналіз результатів шкільного етапу предметних олімпіад. Обговорення і затвердження списків учнів для участі в районних олімпіадах із базових дисциплін.
- Про участь учителів школи в шкільному та районному конкурсах «Учитель року».
- Підготовка до засідання педради « Створення позитивного іміджу навчального закладу – необхідна умова функціонування сучасної школи»
Засідання 4:
- Результативність роботи над проблемною темою, над проектами, звіти керівників ШМО.
- Про підсумки участі у ІІ етапі олімпіад, інших інтелектуальних конкурсах.
- Підготовка до засідання педради «Шляхи удосконалення патріотичного виховання учнів
»
Засідання 5:
- Творчий звіт вчителів, що атестуються. Підсумки атестаційного періоду.
- Підготовка до виставки «Вернісаж методичних ідей».
- Результативність роботи над проектом методичної діяльності «Єдине інформаційне освітнє середовище».
- Підготовка до засідання педагогічної ради «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи»

Засідання 6:
- Діяльність роботи шкільних методичних об’єднань, динамічних груп за 2015-2016 навчальний рік щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.
- Стан проведення предметних тижнів у 2015-2016 н.р..
- Робота з молодими вчителями.
- Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемним питанням школи, над проектами.
- Аналіз моніторингових досліджень діяльності вчителів за напрямками.
- Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік
Подробнее
ПОЛОЖЕННЯ

про «Школу молодого вчителя»Школа молодого вчителя призначена для вчителів, які вперше прийшли працювати в школу або мають стаж роботи в школі до 3-х років, і покликана полегшити психологічну та професійну адаптацію вчителів. Склад школи створюється на початку навчального року з проведенням занять раз на місяць.

Завдання Школи:

1. Поглиблювати психолого-педагогічні та методичні знання вчителів через залучення до науково-практичних семінарів, професійних тренінгів, організації самоосвіти.

2. Відпрацьовувати прийоми педагогічної техніки, допомогти розробити власну методику педагогічної діяльності.

3. Надавати індивідуально-консультативну допомогу.

Алгоритм роботи з молодими вчителями:

1. Співбесіда під час прийому на роботу.

2. Ознайомлення з нормативними документами СШФК, матеріально-дидактичною базою, адміністративними вимогами, традиціями.

3. Закріплення наставника.

Завдання ШМВ:
· Засвоєння молодими вчителями практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи;
· розвиток уміння застосовувати теоретичні знання, здобуті під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;
· ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією;
· вивчення молодими педагогами перспективного педагогічного досвіду;
· ознайомлення з сучасними нетрадиційними методами та прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, новими педагогічними технологіями;
· ознайомлення з сучасними засобами навчання, засвоєння методики їх використання; ознайомлення з психолого-педагогічними особливостями роботи зі здібними та обдарованими учнями, зокрема, враховуючи специфіку школи.
Подробнее
Шкільні методичні об’єднання

1. МО вчителів філологічного циклу:

Тимошенко Ю.Ю. керівник МО
Лігун Л.ЛО.
Снопик Н.В.
Заставська І.В.

2. МО вчителів математики, фізики, інформатики:

Прохоренко С.В. керівник МО
Пархоменко Н.Ю.
Алієва О.Ю.
Лазько О.Г.
Дудка Т.А.


3. МО вчителів іноземної мови:
Монтрен О.Г. керівник МО
Шапаренко А.Ю.
Маєвська Д.М.


4. МО вчителів природничого циклу:

Тимченко Л.Ф. керівник МО
Фоменко О.П.
Ізотова Д.В.
Радзівон О.Л.
Голтвяніца Н.І.
Саенко Н.В.

5. МО вчителів історико-географічного циклу:
Сухомлинова О.В. керівник МО
Шапкіна Т.І.
Грицюк К.І.


6. МО вчителів початкових класів:
Осипенко С.М. керівник МО
СелезньоваІ.І.
РазвицькаТ.І.
Ставицька С.І.
Мороз Я.В.
Капцова Л.І.
Зубко О.В.Подробнее
Інститутом проблем виховання НАГІН України розроблено й упорядковано методичні матеріали на допомогу вчителям у проведенні Першого уроку у 2015/2016 н.р. (відповідно до листа МОН України 1/9-354 від 24.07.2015 р.)
http:ipv.org.ua/novini/uroki-patriotizmu.html
Матеріали містять:
орієнтовні конспекти уроків для учнів початкової, основної і старшої школи; орієнтовну тематику уроку, що відповідає принципам Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді;
цитати та висловлювання відомих людей щодо патріотизму; інші додаткові матеріали, які вчителі можуть використати на уроці.
Автори-упорядники:
Журба К.О.. Кириченко 13.1.. Киричок В.А., Петрочко Ж.В., Шкільна І.М.
Конспекти уроків
Молодша школа:
Варіант 1 (автор Киричок В.А.)
Додатки
Середня школа:
Варіант 1 (автор Журба К.О.)
Варіант 2 (автор Журба К.О.)
Варіант 3 (автор Шкільна І.М.)
Старша школа:
Варіант 1 (автор Петрочко Ж.В.)
Варіант 2 (автор Петрочко Ж.В.)
Варіант 3 (автор Кириченко В.І.)
Додаткові матеріали:
Орієнтовні теми Першого уроку
Цитати і висловлювання видатних людей
Подробнее