Прозорість та відкритість діяльності закладу
Розклад дзвінків
08:00 - 08:40
08:50 - 09:30
10:00 - 10:40
10:50 - 11:30
11:40 - 12:20
12:30 - 13:10
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
15:50 - 16:30
Зараз
10:37:34
Серпень, 15
Понеділок
2022
1708771 / 564
Сторінка для вчителів
Методична робота
13.01.2016 року в ЗСШФК №18 пройшов районний семінар для вчителів історії та правознавства «Використання інформаційно-комунікативних технологій для підвищення ефективності уроків суспільно-гуманітарного циклу».


Своїм досвідом роботи поділилась Сухомлинова О.В. – вчитель історії та правознавства «Використання інформаційно-комунікативних технологій в урочній та позаурочній діяльності».
Подробнее
16.01.2016 р. в рамках школи відбувся педагогічний семінар з теми:
«Національно-патріотичне виховання учнів школи».

«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не гідний пошани.»

М.Рильський


Найголовнішою проблемою в усі часи і для всіх народів була і залишається проблема виховання.
Дитина нарождується як чистий аркуш паперу. Минає час, і на ньому з’являються рядки — думки, почуття, риси характеру та вчинки, а іноді — помилки й недоліки... Звичайно, доброта, чуйність, патріотизм, егоїзм чи боягузство не народжуються разом з людиною. Все це виховується. На думку академіка Семена Гончаренка, «педагогічна драма виховання стрімко переростає в загальнонаціональну трагедію».
На семінарі теоретичні аспекти національно-патріотичного виховання школярів висвітлив заступник директора з навчально-виховної роботи Грицюк К.І.
Інформацію про основні форми національно-патріотичного виховання школярів надали керівник МО класних керівників Снопик Н.В. та класовод 1-Б класу Развицька Т.І.
Були проведені практичні завдання в творчих групах вчителів: «Патріотизм — це..» та «Заходи національно-патріотичного виховання в різних вікових групах».Подробнее
26.10.2015 року в школі відбувся психолого-педагогічний семінар з теми:
«Позитивний імідж педагога – шлях до професійного успіху».


У суспільстві часто розмовляють про імідж політиків, імідж артистів, імідж бізнесменів. Кожна професія має свою специфіку, але створення іміджу необхідно працівникам усіх галузей, які у своєї професійної діяльності зв’язані з людьми.
Формування іміджу, вчителю необхідно значно більше, ніж спеціалістам інших професій тому, що саме вчителі формують імідж своїх учнів. Вчитель для них – еталонна модель. Н.А.Добролюбов писав: «Учителями должны быть лучшие люди общества». Кожен вчитель повинен бути яскравою особистістю, тому що завдяки своєї особистості, він зацікавлює учнів, розвиває інтерес до свого предмету.
Поняття „імідж” інтерпретується по різному. На наш погляд, „професійний педагогічний імідж вчителя” – це форма самовиявлення індивідуального цілісного образу особистості учителя, як реалізатора потреб мікро- і макросоціуму в освітніх послугах, при якій виявляються найбільш виразні ділові та особистісні якості відповідно до статусу учителя та соціальної ролі у освітньому оточенні.
Подробнее
Програма семінару
«Впровадження в навчально-виховний процес здоров’я – зберігаючи технологій»

Дата проведення: 29.10.2015р.
Місце проведення: Спеціалізована школа фізичної культури № 18
1. Відкриття семінару. Презентація навчального закладу.
Молчанов В.О.- директор СШФК №18

2. Фізкультурно-оздоровчої діяльності у закладі.
Фоменко О.П. - вчитель фізичної культури

3. Фізкультурно-оздоровчі та виховні напрямки організації позакласних заходів.
Прохоренко С.В. – педагог-організатор

4. Олімпійська освіта як засіб формування ціннісних орієнтацій у підростаючого покоління.
Фоменко О.П. – вчитель фізичної культури
Прохоренко С.В. – педагог-організатор

5. Майстер-клас «Разом до перемоги!»
Учнівське самоврядування школи

6. Організаційні питання
Цинько Ю.С. – головний секретар спартакіади школярів району
Дрозд О.А. – керівник МО вчителів фізичної культури району


Мастер-класс.
Добрый день, уважаемые учителя!
Вас приветствует члены ученического самоуправления «Олимпус».
Сегодня мы хотели бы провести с вами мастер-класс «Вместе к победе!»
Вы уже разбились по командам, можете командами присесть на лавочки.
Перед вами 5 станций. Каждый представитель команды может принять участие в одной станции.
1. Эмблема и название команды. Представитель команды должен нарисовать эмблему и название, которые вы обсудите заранее. На этой станции Вас приветствует Богдан.
2. Изготовление смолоскипа. Вас встретит Эльза.
3. Изготовление голубя мира. Вам поможет выполнить Даша.
4. Символика олимпийских игр. Вас встретит Влад.
5. Теоретический блок – тесты. тесты. За каждый правильный ответ – минус 1 сек, за не правильный ответ - + 1сек. Вам поможет Денис.
Правила эстафеты:
1. Эстафета проходит на время
2. Каждый член команды после выполнения своего задания, должен вернуться к своей команде оставив свою работу на станции.
3. На каждом этапе вы должны написать название команды: на смолоскипе, голубе и на олимпийской символике.

При подведении итогов учитывается: скорость выполнения, аккуратность, яркость, креативность.

И так у вас есть 3 минуты осудить эмблему и название команды, и решить, кто на -кокой станции будет представлять свою команду.


ГОТОВЫ? НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

Олимпийское образование как средство формирования ценностных ориентаций у подрастающего поколения.
В учебный план школы введен специальный курс "Основы олимпийских знаний" и "История физической культуры и спорта". Этот курс, который ведет учитель физической культуры, проводится в виде олимпийских уроков, целью которых является изучение истории Олимпийских игр и олимпийского движения. На уроках проводятся беседы и диспуты по проблемам олимпизма, конкурсы знатоков олимпизма, обсуждаются доклады и рефераты учащихся о спорте и олимпизме, о наиболее ярких спортивных событиях, эпизодах Олимпийских игр, составляются и решаются кроссворды на спортивную и олимпийскую тематику и т.д.
Направление олимпийского образования в школе - реализуется в процессе преподавания и междисциплинарных связей таких школьных предметов, как иностранный язык , музыка, изобразительное искусство, математика, география, литература . В изложение практически всех учебных предметов включены разделы и вопросы, касающиеся здорового образа жизни, физической культуры, спорта, олимпийского движения.
Видео уроков


Существенный вклад в повышение уровня олимпийской образованности учащихся вносит школьный олимпийский музей.
За время существования школа выпустила
- 149 мастеров спорта
- 12 призеров и участников олимпийских игр, чемпионатов Украины
- 10 мастеров спорта международного класса ;
- 6 заслуженных мастеров спорта: Жупину Елену, Сорокину Анну, Сербину Светлану, Захарова Антона, Володькова Романа, Стёпину Викторию.
Важную роль в олимпийском образовании учащихся школы играет центр здоровья, спорта и экологии "Олимпус", членами которого являются школьники, стремящиеся сочетать в своей жизни физкультурно-спортивную активность с творчеством. Причем, учащиеся школы выступают здесь проводниками идей олимпизма и оказывают помощь в организации и проведении занятий, соревнований.
Ежегодные в школе проводятся такие мероприятия
1 Оформление стенда лучшие спортсмены школы
2 Оформление стендов Олимпийской тематике
3 организация выставок литературы про Олимпийские игры и о чемпионах Олимпийских игр
4 Проведение соревнований Олимпійське лелеченя 5 - 6 классы
5 встреча с участниками Олимпийских игр
6 Посещение семинаров Олимпийской академии
7 Проведение Олимпийских уроков
8 Оформление классных уголков
9 Конкурсы рисунков, литературных сочинений на Олимпийскую тематику
Физкультурно-оздоровительная деятельности в учреждении

Главной целью физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы в школе являются: формирование личности, направленное на обеспечение необходимого уровня развития жизненно важных двигательных навыков здорового образа жизни.
Приоритетной целью школы, исходя из специфики заведения, является "создание благоприятных условий для всестороннего развития ученика-спортсмена". Согласно устава учреждения при приеме детей в школы учитываются выполнение специального диагностического задания для проверки физического развития ребенка, его функциональной готовности к систематическому обучению по профилю специализированной школы физической культуры. Учитывая специфику заведения, ученики которого обязательно охвачены систематическими учебно-тренировочными занятиями на базе СК "Мотор Сич", участием в соревнованиях различного уровня - от Всероссийских до Олимпийских игр с инвариантной составляющей в 2-9 классах исключены часы физической культуры. Согласно договора о сотрудничестве между СК "Мотор Сич" и СШФК № 18, тематическое оценивание учебных достижений учащихся по предмету "Физическая культура и здоровье" осуществляется на основании результатов общей физической подготовки во время тренировок, которые проходят по специальным учебным программам для детско-юношеских спортивных школ.
В Программе развития школы выделяются следующие направления:
И - валеологический
II - физкультурно-спортивный
III - олимпийское образование в учреждении
С целью формирования, сохранения и укрепления физического, психического, духовного и социального здоровья в комплексе реализуется программа "Школа содействия здоровью" через внедрение информационных технологий по формированию культуры здоровья, позитивную мотивацию на здоровый образ жизни учащихся заведения.
В 10-11 классах функционирует спортивный профиль. Рабочий учебный план разработан в соответствии с приказом МОН Украины №834 от 27.08.2010.
Реализация данного профиля осуществляется за счет введения вариативной составляющей части, специального курса "История физической культуры и спорта", «Основы олимпийских знаний», а также «Основы здоровья", которые расширяют знания учащихся и формируют навыки здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья путем формирования валеологического мировоззрения, воспитания личного бережного отношения к здоровью, как основной условия реализации творческого и физического потенциала личности. На преподавание профильного курса "Физическая культура" в 10-11 классах отводится 5 часов в неделю, реализация которых осуществляется на базе СК "Мотор Сич" учителями физической культуры.
В школе обучаются 505 учеников. Из них 25 – специальная медгруппа, 204 – подготовительная, 276 – основная группа.Физкультурно-оздоровительные и воспитательные направления организации внеклассных мероприятий

Основной целью физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня является создание предпосылок оптимальной умственной работоспособности школьников на любых уроках, причем речь идет как о повышении, так и о восстановлении умственной работоспособности. Конечно, физические упражнения в режиме учебного дня весьма ограничены по содержанию, поскольку они подчинены решению достаточно узких гигиенических задач. Но если они выполняются ежедневно, то могут существенно дополнять любые уроки, делая значительный вклад в гармоничное физическое развитие школьников.
Следовательно, данную форму организации физического воспитания учащихся составляют утренняя гимнастика, физкультурные минуты и паузы, выполнение физических упражнений. Все они должны служить рациональной организации учебной работы.

Одно из любимых мероприятий школьников – Неделя физической культуры.
В рамках недели проводятся:
1. Соревнования по настольному теннису, шашкам, шахматам.
2. Конкурс рисунка на асфальте «Спорт в нашей жизни»
3. Конкурс плакатов посвященных дню физической культуры и спорта
4. Массовое мероприятие на стадионе Мотор Сич
Мероприятие началось с открытия, где были построены все классы школы. На спартакиаду были приглашены тренерский состав, а так же
- чемпионка Европы и Мира - 98 и 99 годов, обладательнице континентального кубка 2001 года, серебряная призерша 1 Всеукраинских летних спортивных игр, многократная чемпионка Украины, бронзовый призер олимпиады 2000 года, заслуженный мастер спорта Украины, которая входит в десятку лучших спортсменов мира и награждена орденом "За заслуги" 3 степени и княгини Ольги 3 степени - Жупона Елена,
- трехкратный призёр чемпионата Европы, стипендиат национального олимпийского комитета Запорожской области - Чапленко Алина.
Они обратились к детям с поздравительным словом и помогали судейской коллегии.
На открытие спартакиады были приглашены коллектив ЦДЮТ, а так же учащиеся нашей школы смогли показать свои виды спорта. Символ открытия спартакиады – огонь, выносила ученица 11 класса, мастер спорта по прыжкам в воду, призер первых Европейских игр в Баку - Джусова Маргарита.
После открытия спартакиады все классы разошлись на свои этапы.
1-4 – веселый марафон.
Среди учащихся начальной школы были проведены эстафетные соревнования.

5-6 классы – веселые старты.
Каждый класс предоставил команду из 20 человек, которая активно принимала участие в эстафетах.

Учащиеся старших классов смогли показать свои способности по таким видам:
- метание
- прыжки с места
- бег 30 метров
- сгибание разгибание рук в упоре лежа
- эстафета

По завершению было проведено закрытие спартакиады, где были награждены учащиеся в личных результатах, а также коллективные.
Подробнее
Методичний тиждень відкритих уроків 26.11.12.- 04.12.12
автор: Скубицька Інна Олександрівна
Подробнее