Прозорість та відкритість діяльності закладу
Розклад дзвінків
08:00 - 08:40
08:50 - 09:30
10:00 - 10:40
10:50 - 11:30
11:40 - 12:20
12:30 - 13:10
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
15:50 - 16:30
Зараз
09:02:08
Вересень, 26
Понеділок
2022
1762383 / 1510
ПОЛОЖЕННЯ

про «Школу молодого вчителя»Школа молодого вчителя призначена для вчителів, які вперше прийшли працювати в школу або мають стаж роботи в школі до 3-х років, і покликана полегшити психологічну та професійну адаптацію вчителів. Склад школи створюється на початку навчального року з проведенням занять раз на місяць.

Завдання Школи:

1. Поглиблювати психолого-педагогічні та методичні знання вчителів через залучення до науково-практичних семінарів, професійних тренінгів, організації самоосвіти.

2. Відпрацьовувати прийоми педагогічної техніки, допомогти розробити власну методику педагогічної діяльності.

3. Надавати індивідуально-консультативну допомогу.

Алгоритм роботи з молодими вчителями:

1. Співбесіда під час прийому на роботу.

2. Ознайомлення з нормативними документами СШФК, матеріально-дидактичною базою, адміністративними вимогами, традиціями.

3. Закріплення наставника.

Завдання ШМВ:
· Засвоєння молодими вчителями практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи;
· розвиток уміння застосовувати теоретичні знання, здобуті під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;
· ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією;
· вивчення молодими педагогами перспективного педагогічного досвіду;
· ознайомлення з сучасними нетрадиційними методами та прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, новими педагогічними технологіями;
· ознайомлення з сучасними засобами навчання, засвоєння методики їх використання; ознайомлення з психолого-педагогічними особливостями роботи зі здібними та обдарованими учнями, зокрема, враховуючи специфіку школи.